W załączeniu podajemy nr albumów osób, którym w drugim etapie rozpatrywania wniosków  przyznano lub zwiększono stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 Decyzje pozytywne będą do odbioru w dziekanatach, decyzje negatywne zostaną wysłane drogą pocztową.

 

Plik1.xls