KIERUNEK liczba studentów stacjonarnych liczba studentów niestacjonarnych
ADMINISTRACJA 12 x
BUDOWNICTWO 6 x
EKONOMIA 15 5
FILOLOGIA/FILOLOGIA ANGIELSKA 8 x
FILOLOGIA POLSKA 2 x
INFORMATYKA  22 6
KOSMETOLOGIA 6 x
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 5 x
PEDAGOGIKA - studia I stopnia 5 x
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - jednolite studia magisterskie 5 x
PSYCHOLOGIA - jednolite studia magisterskie* 11 x
STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE  - studia II stopnia 7 3
     
RAZEM: 104 14
     
*kierunek nie bierze  udziału, ponieważ nie spełnia warunku §7 ust.2