Koniec roku akademickiego 2022/23 zbliża się wielkimi krokami. Przypominamy o terminach składania wniosków zarówno o miejsce w Domu studenckim (dla I etapu - do 30.06; dla II etapu - do 15.08), jak również o stypendium socjalne na kolejny rok 2023/24

Wnioski należy składać w Biurze ds. Studenckich, pok. 206 ul. Wojska Polskiego 1 (druki do pobrania)

Nazwa świadczenia

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

TERMINY OGŁASZANIA WYNIKÓW

Semestr zimowy

Semestr letni

Semestr zimowy

Semestr letni

Stypendium socjalne

do 30 czerwca 

(przy czym osoby przyjęte na pierwszy rok studiów – do 10 października)

do 10 lutego

(przy czym osoby przyjęte na pierwszy rok studiów w semestrze letnim– do 28 lutego)

do 31 października

do 15 marca

Stypendium rektora

etap I -  do 15 października

etap II – do 15 listopada

etap I -  do 17 marca

etap II – do 10 kwietnia

etap I - do 31 października

etap II – do 30 listopada

etap I - do 25 marca

etap II – do 20  kwietnia

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

do 15 października

(przy czym studenci przyjęci na pierwszy rok studiów w semestrze letnim – do 28 lutego)

do 31 października

(dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w semestrze letnim – do 15 marca)

Zapomogi

w każdym czasie

niezwłocznie