W roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym, stypendium: socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz dla osób niepełnosprawnych, przyznano następującym osobom

Stypendium 2019/2020_wyniki.xls

Decyzje dotyczące przyznania stypendium będą do odbioru w dziekanatach poszczególnych Instytutów  w terminie od 08 listopada 2019r., natomiast decyzje odmowne zostaną wysłane do studentów pocztą, na wskazany we wniosku stypendialnym adres.

W przypadku, gdy student nie dostarczył nr konta bankowego, prosimy o jego doniesienie do Działu Kształcenia, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 206 lub przesłanie mailem na adres Turn on Javascript!