W roku akademickim 2019/2020 w semestrze letnim, stypendium socjalne oraz socjalne w zwiększonej wysokości, przyznano następującym osobom:

Stypendia 2019/2020_wyniki.xls

Informacja dotycząca terminu wydawania decyzji o przyznaniu stypendium zostanie podana w kolejnej wiadomości.

W przypadku, gdy student nie dostarczył nr konta bankowego prosimy o jego przesłanie na adres Turn on Javascript!

Studenci, którzy będą mieć pytania odnośnie nieprzyznania świadczenia mogą je kierować na adres Turn on Javascript!

Dostępna jest również ogólna skrzynka mailowa Działu Kształcenia Turn on Javascript!