W roku akademickim 2017/2018 w semestrze letnim, stypendium: socjalne oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, przyznano następującym osobom:

Stypendia 2017/2018 sem letni_wyniki.xls

Informujemy, że w bieżącym roku akademickim wysokość stypendium wynosi odpowiednio:

 

socjalne – 560 zł

socjalne w zwiększonej wysokości – 810 zł

 

Decyzje dotyczące przyznania stypendium będą do odbioru w dziekanatach poszczególnych instytutów  w terminie od 26 marca 2018r.

W przypadku, gdy student nie dostarczył nr konta bankowego, prosimy o jego dostarczenie do Działu Kształcenia, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 206

 Wyniki dotyczące przyznania stypendium socjalnego w semestrze letnim 2017/2018