Niżej wymienione osoby (w tym uczestnicy Erasmusa), które NIE ZŁOŻYŁY WNIOSKU ale mieszczą się w 10% najlepszych studentów – proszone są o złożenie wniosku w terminie przewidzianym dla II etapu – tj. do 15 listopada 2018.

W drugim etapie zostaną rozpatrzone również niektóre wnioski złożone w I etapie, wskazane na załączonej liście.

 

Przypominamy, że osobom, które ukończyły już jedne studia lub pobierają stypendium na innym kierunku – stypendium nie przysługuje. W takim przypadku należy złożyć oświadczenie w Dziale Kształcenia (dzięki temu prawo do stypendium przechodzi na kolejną osobę w rankingu).

 

Plik2.xls