Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu posiada europejską Karta Erasmusa dla szkolnictwa Wyższego (ECHE). Karta ta umożliwia Uczelni organizację wyjazdów studentów i pracowników do zagranicznych uczelni.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać na studia, praktyki oraz staże absolwenckie do innych krajów uczestniczących w programie. Na każdym z poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu. Czas pobytu na studiach za granicą wynosi od 3 miesięcy (90 dni) do 12 miesięcy, a praktyk zawodowych lub staży absolwenckich od 2 do 12 miesięcy.

Z wyjazdów w ramach programu Erasmus+ mogą korzystać również nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni oraz specjaliści z przedsiębiorstw.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie podpisały umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia przyjmująca musi mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.