W semestrze zimowym (październik - luty) roku akademickiego 2023/2024  miesięczne świadczenia stypendialne dla studentów wynoszą:

Stypendium socjalne:                                                                        - 1000- zł

Stypendium socjalne zwiększone:                                                    - 1250- zł

Stypendium rektora :                                                          I stopnia  - 1280- zł

                                                                                             II stopnia  - 1040- zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu:    lekkim -   830- zł

                                                                                     umiarkowanym - 930- zł

                                                                                             znacznym - 1030- zł