Przypominamy studentom o konieczności odbioru decyzji zmieniajacej dot. przyznania stypendium socjalnego na semestr letni 2022/23 -  Biuro ds. Studenckich do 26 maja 2023r.

Zgodnie z  Art.  110 §  1. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej.