Zarządzeniem Nr 58/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 29 listopada 2021 r. Dział Gospodarczo-Techniczny przekształcony został w Dział Gospodarczy