ekonomika menedżerska

Co to za studia?

Ekonomika menedżerska to specjalność licencjackich studiów na kierunku ekonomia.

Ekonomika menedżerska
Rodzaj studiów

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (siedem semestrów)

Tryb studiów

dzienne / popołudniowe / zaoczne

Opłata za studia

dzienne i popołudniowe - bezpłatne
zaoczne - płatne

Gdzie praca po studiach?

Jako absolwent ekonomiki menedżerskiej będziesz umiał wykorzystywać zdobytą wiedzę ekonomiczną i menedżerską w zakresie gospodarowania finansami. Dzięki temu z powodzeniem będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą. Będziesz również mógł pracować na stanowiskach menadżerskich średniego szczebla w kraju i zagranicą, zwłaszcza w charakterze:

 • przedsiębiorcy
 • stratega biznesowego
 • analityka
 • doradcy ds. ekonomicznych
 • eksperta
 • urzędnika

Praktyczny wymiar studiów

Studenci w bibliotece

Praktyczny wymiar studiowania: aż 6 miesięcy praktyki m.in. w bankach, biurach rachunkowo-księgowych, przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowo-handlowych.

Wykładowcy praktycy

Zajęcia odbywają się w małych grupach i prowadzone są przez wysoko wykwalifikowany zespół wykładowców-praktyków. Ich kreatywne metody nauczania pozwolą Ci w krótkim czasie zdobyć wiedzę i umiejętności, jakie posiadają najlepsi menadżerowie.

 • wiele zajęć poprowadzą dla Ciebie wykładowcy z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zdobędziesz więc tę samą wiedzę, co absolwenci tych prestiżowych uczelni,
 • dzięki małej liczbie studentów w grupie gwarantujemy Ci dobry kontakt z wykładowcą,
 • dzięki aplikacji mobilnej USOS, masz szybki dostęp do swoich ocen i informacji z Uczelni
Wykładowca na zajęciach

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zostając absolwentem ekonomiki menedżerskiej będziesz menadżerem, który:
 • potrafi podejmować racjonalne decyzje ekonomiczne
 • potrafi analizować dane ekonomiczne
 • umie sporządzać sprawozdania finansowe
 • umie rozpoznać i minimalizować ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • zna zasady rachunkowości
 • umie stosować metody zarządzania finansami przedsiębiorstw
 • zna i umie stosować odpowiednie przepisy prawne
 • umie łączyć wiedzę ekonomiczną i prawną
 • zna język obcy
W programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak np.: Analiza ekonomiczna, Polityka gospodarcza, Public relations, Wizualizacja informacji w biznesie, Biznesplan.

Jak dostać się na ekonomię? - progi punktowe

W ANS w Elblągu nie ma progów punktowych! Wystarczy zdać maturę!

Podstawą wpisania na listę studentów jest u uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru: W = 2 *P1 + 0,25 *P2 + 0,25 *P3,
gdzie P1, P2, P3 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

 •  matematyka albo geografia (P1)
 •  język polski (P2)
 •  język obcy (P3)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

90 osób (dzienne i popołudniowe) - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

30 osób (zaoczne) - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Studia dzienne i popołudniowe - bezpłatne

Studia zaoczne - płatne (sprawdź wysokość opłat)

Przewiń do góry