Studia I stopnia - inżynierskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Budownictwo - od 31 maja dzienne
Mechanika modelowanie 3d od 31 maja dzienne
Mechanika technologia i eksploatacja maszyn od 31 maja dzienne
Informatyka administracja systemów i sieci komputerowych od 31 maja dzienne/zaoczne
Informatyka projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe od 31 maja dzienne/zaoczne
Informatyka modelowanie 3D w zastosowaniach medycznych, prototypowaniu i mediach interaktywnych od 31 maja dzienne
 

Studia I stopnia - licencjackie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Administracja podatki i rachunkowość w administracji od 31 maja dzienne
Administracja administracja skarbowa od 31 maja dzienne
Administracja administracja bezpieczeństwa publicznego od 31 maja dzienne*/zaoczne
Ekonomia media społecznościowe w biznesie od 31 maja dzienne
Ekonomia finanse i rachunkowość przedsiębiorstw od 31 maja dzienne/zaoczne
Ekonomia ekonomika menedżerska od 31 maja dzienne*/zaoczne
Ekonomia ekonomika procesów logistycznych od 31 maja dzienne/zaoczne
Filologia angielska filologia angielska - nauczycielska od 31 maja dzienne
Filologia polska nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego od 31 maja dzienne
Filologia polska dziennikarstwo i nowe media od 31 maja dzienne
Logopedia   od 31 maja dzienne
Kosmetologia**   od 31 maja dzienne
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka - NOWOŚĆ od 31 maja dzienne
Pedagogika logopedia od 31 maja dzienne
Pedagogika resocjalizacja nieletnich - NOWOŚĆ od 31 maja dzienne
 

* studia prowadzone w trybie dziennym w tym dodatkowa 1 grupa w formie popołudniowej

** kierunek zostanie uruchomiony po otrzymaniu decyzji z MEiN