Administracja bezpieczeństwa publicznego

Co to za studia?

Administracja bezpieczeństwa publicznego to specjalność licencjackich studiów na kierunku administracja. Dzięki niej uzyskasz praktyczną wiedzę w zakresie zasad i przepisów regulujących działania organów administracji publicznej.

Jeśli chcesz pracować w organach ścigania lub w administracji ta specjalność jest dla Ciebie!

Administracja
Rodzaj studiów

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (siedem semestrów)

Tryb studiów

dzienne i popołudniowe
zaoczne

Opłata za studia

dzienne i popołudniowe - bezpłatne
zaoczne - płatne

Poznaj korzyści studiowania administracji bezpieczeństwa publicznego

Po tej specjalności znajdziesz zatrudnienie nie tylko w służbach mundurowych, lecz także w instytucjach, które odpowiedzialne są za utrzymanie bezpieczeństwa państwa

Jak to możliwe? Przekonaj się, co wyróżnia nasze studia na tle innych uczelni:

Gdzie praca po administracji bezpieczeństwa publicznego?

Wybranie tej specjalności gwarantuje Ci zatrudnienie na różnych szczeblach administracji publicznej, odpowiedzialnej za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności, a w szczególności w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne tj. w::

 • Policji
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Straży Granicznej
 • Straży Miejskiej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Biuro Ochrony Rządu
 • podmiotach prywatnych zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i biznesu

Praktyczny wymiar studiów

Studenci w bibliotece

Studia administracja bezpieczeństwa publicznego łączą zagadnienia związane z administracją i bezpieczeństwem wewnętrznym, mają więc charakter interdyscyplinarny. Nauczysz się praktycznego posługiwania się normami i regułami prawnymi. Poznasz tajniki zarządzania zasobami ludzkimi oraz metody wskazywania zagrożeń występujących w obrębie bezpieczeństwa.

Praktyczny wymiar studiowania: odbędziesz aż 6 miesięczne praktyki w instytucjach i firmach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i osobistego.

Wykładowcy praktycy

Zajęcia poprowadzą  dla Ciebie wykładowcy-praktycy.

Wykładowca na zajęciach

Jak się studiuje?

Nowoczesna infrastruktura

Studia na kierunku administracja prowadzone są w Instytucie Ekonomicznym - zlokalizowanym blisko dworca PKP i PKS w Elblągu.

W budynku, w którym odbywają się zajęcia, znajduje się również biblioteka i czytelnia, bar studencki oraz Strefa Chill, w której możesz odpocząć i zrelaksować się w przerwach między zajęciami.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny, spełniający wszystkie standardy budynek, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w doborowym towarzystwie i miłej atmosferze.

Jak dostać się na administrację bezpieczeństwa publicznego?

Podstawą wpisania na listę studentów jest u uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru: W = 2 *P1 + 0,25 *P2 + 0,25 *P3,
gdzie P1, P2, P3 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

 •  matematyka albo historia albo WOS (P1)
 •  język polski (P2)
 •  język obcy (P3)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

140 osób (dzienne i popołudniowe) - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

30 osób (zaoczne) - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Studia dzienne i popołudniowe - bezpłatne

Studia zaoczne - płatne (sprawdź wysokość opłat)

Oblicz swoje punkty


Informatyka
Matematyka
Fizyka
Biologia
Chemia
Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Język polski
Język angielski
Wybrany język obcy
Twój wynik to:
Przewiń do góry