pedagogika medialna

Co to za studia?

Pedagogika medialna to 2-letnie studia uzupełniające, prowadzone w trybie dziennym. Ukończenie tych studiów pozwoli Ci uzyskać kwalifikacje nauczycielskie i zdobyć tytuł magistra. Te studia łączą nauczanie pedagogiki z kształceniem umiejętności w środowisku medialnym.

Pedagogika
Rodzaj studiów

magister

Czas trwania studiów

2 lata (4 semestry)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Poznaj korzyści studiowania

Dzięki uzupełniającym studiom II stopnia zdobędziesz szereg umiejętności i kompetencji. Dowiesz się jak stosować nowe media w działalności instytucji i organizacji, zarówno publicznych jak i komercyjnych.

Gdzie praca po studiach?

Absolwent studiów II stopnia, który ukończył pedagogikę medialną zdobędzie pracę wszędzie tam, gdzie przydatne będą umiejętności z pogranicza pedagogiki i technologii informacyjnych. Możesz być zatrudniony m.in. jako specjalista w zakresie edukacji medialnej, bezpieczeństwa w Internecie, czy specjalista ds. kreowania wizerunku i promowania wydarzeń edukacyjnych za pomocą mediów.

Znajdziesz pracę w:

  • środkach masowego przekazu,
  • redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych,
  • urzędach państwowych i instytucjach prywatnych, w których niezbędni są rzecznicy i specjaliści ds. kontaktów z mediami,
  • agencjach reklamowych, ośrodkach kultury i w innych instytucjach, które w swojej działalności wykorzystują media multimedia np. świetlice środowiskowe, muzea, różnego rodzaju instytucjach oświatowych w zakresie wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, organizacji i funkcjonowania centrum informatyczno-dydaktycznego, marketingu i budowania wizerunku instytucji edukacyjnych.

Praktyczny wymiar studiów

Poczuj praktyczny wymiar studiowania - praktyka da Ci niepowtarzalną szansę zdobycia doświadczenia i umiejętności zawodowych!

Praktyka, to najlepszy okres, abyś zapoznał się z realiami pracy w zawodzie. Studenci pedagogiki medialnej odbywają praktyki m.in. w agencjach reklamowych, w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych, w instytucjach publicznych, oświatowych, ośrodkach kultury.

Wykładowcy praktycy

Wiedza i doświadczenie specjalistów są na bieżąco wykorzystywane w doskonaleniu programów kształcenia.

Znaczna część kadry to wykładowcy-praktycy.

Dzięki małej liczbie studentów w grupie, będziesz miał dobry i szybki kontakt z wykładowcą. Komunikacja za pośrednictwem USOSa- elektronicznego dzienniczka jest bardzo dobrze oceniana i dogodna dla studentów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studiując pedagogikę medialną zdobędziesz wszechstronne wykształcenie m.in. z zakresu najnowszych rozwiązań edukacyjnych. Poznasz współczesne problemy psychologii i socjologii, pedagogiki. Zdobędziesz kompetencje cyfrowe pedagoga medialnego z zakresu multimediów, grafiki komputerowej, montażu filmowego czy animacji. Zapoznasz się z warsztatem pracy pedagoga medialnego w zakresie kreatywnego pisania, analizy tekstów medialnych, asertywnej komunikacji interpersonalnej. Poznasz techniki pokonywania stresu i strategie marketingowe wykorzystywane w Social Mediach.


W programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak np.:Psychologia mediów, edukacja medialna, współczesne przedmioty psychologii, prawa autorskie i prasowe, dziecko i uczeń w środowisku medialnym, medialny wizerunek instytucji, grafika komputerowa, analiza tekstów medialnych, warsztaty autoprezentacji, public relations.

Jak się studiuje?

Nowoczesna infrastruktura

W budynku, w którym odbywają się zajęcia, znajduje się również biblioteka oraz czytelnia, które zapewniają dostęp do fachowej literatury z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz prenumeratę wielu branżowych specjalistycznych czasopism.

Zobacz wirtualny spacer po Instytucie Pedagogiczno-Językowym

W przerwach między zajęciami odpoczniesz i zrelaksujesz się w naszej Strefie Chill.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny budynek z siłownia i sauną, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w miłej atmosferze.

Jak dostać się na studia?

Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnieni są posiadający tytuł magistra, licencjata lub równorzędny*, którzy spełniają warunki rekrutacji:

• na kierunek studiów LOGOPEDIA będą przyjmowani kandydaci, którzy: uzyskali kwalifikacje pierwszego stopnia z logopedii, pedagogiki ze specjalnością logopedyczną, pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedyczną, a także ukończyli inne studia ze specjalnością logopedyczną (np. wczesna edukacja, filologia polska), lub ukończyli inne studia bez specjalności logopedycznej (np. nauki o zdrowiu, rehabilitacja medyczna) i przeszli rozmowę kwalifikacyjną oceniającą sprawności artykulacyjne;

W wyniku rekrutacji na studia drugiego stopnia powstaje lista rankingowa (oddzielna dla każdego kierunku studiów, na której znajdują się wszyscy kandydaci). Lista rankingowa budowana jest w oparciu o uczelniany wskaźnik rekrutacyjny „WR”, wyznaczany wg wzoru:

WR   =  10 x O + S

gdzie:

O – ocena figurująca na dyplomie ukończenia studiów,

– średnia ocen uzyskanych w toku studiów.

 

Wymagane dokumenty:

– poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) wraz z suplementem.

Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie oraz średnią ocen uzyskanych w toku tych studiów,

 

 

 • na kierunek studiów PEDAGOGIKA przyjmowani są absolwenci kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia, filozofia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, nauki socjologiczne (nazwy używane do IX 2018: socjologia, nauki o rodzinie, logopedia, filologia, filologia polska). W przypadku absolwentów innych kierunków studiów, Instytutowa Komisja Rekrutacyjna zasięga opinii Dyrektora Instytutu Pedagogiczno-Językowego o zrealizowanych przez kandydata efektach uczenia się;

W wyniku rekrutacji na studia drugiego stopnia powstaje lista rankingowa (oddzielna dla każdego kierunku studiów, na której znajdują się wszyscy kandydaci). Lista rankingowa budowana jest w oparciu o uczelniany wskaźnik rekrutacyjny „WR”, wyznaczany wg wzoru:

WR   =  10 x O + S

gdzie:

O – ocena figurująca na dyplomie ukończenia studiów,

– średnia ocen uzyskanych w toku studiów.

Opłaty:

Za te studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu nic nie płacisz!

Przewiń do góry