Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Logopedia neurologopedia od 31 maja dzienne
Pedagogika pedagogika medialna od 31 maja dzienne
Pedagogika terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka od 31 maja dzienne
Pedagogika resocjalizacja dorosłych - NOWOŚĆ od 31 maja dzienne
Studia menadżersko-prawne menadżer usług publicznych od 31 maja dzienne/zaoczne
Studia menadżersko-prawne menadżer analiz biznesowych od 31 maja dzienne/zaoczne