Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Studia menadżersko-prawne menadżer usług publicznych od 5.01.2023 dzienne/zaoczne
Studia menadżersko-prawne menadżer analiz biznesowych od 5.01.2023 dzienne/zaoczne