Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Pedagogika terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka dzienne
Pedagogika resocjalizacja dorosłych dzienne
Logopedia neurologopedia dzienne
Studia menadżersko-prawne menadżer usług publicznych zapisuję się dzienne/zaoczne
Studia menadżersko-prawne menadżer analiz biznesowych zapisuję się dzienne/zaoczne