Co to za studia?

Administracja samorządowa i finanse publiczne” to propozycja kształcenia, która adresowana jest do osób zainteresowanych pozyskaniem szczegółowej wiedzy w zakresie wykorzystywania instrumentów finansowych w instytucjach sektora finansów rządowych i samorządowych oraz w podmiotach zarządzających środkami pochodzącymi z funduszy unijnych

Administracja
Rodzaj studiów

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (siedem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne - studia dzienne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Specjalność „Administracja samorządowa i finanse publiczne” to propozycja kształcenia, która adresowana jest do osób zainteresowanych pozyskaniem szczegółowej wiedzy w zakresie wykorzystywania instrumentów finansowych w instytucjach sektora finansów rządowych i samorządowych oraz w podmiotach zarządzających środkami pochodzącymi z funduszy unijnych. Studia mają za zadanie wykształcić kadry urzędnicze, zorientowane na tworzenie nowoczesnej i sprawnej administracji publicznej, w tym samorządowej.

W ramach tej specjalności studenci zaznajamiają się między innymi z: systemem prawnym i administracyjnym państwa, funkcjonowaniem samorządów lokalnych, systemem zarządzania organizacjami, normami prawa publicznego i prywatnego, technikami pozyskiwania i analizy danych, koncepcjami administracji publicznej czy zasadami działania organizacji europejskich. Posiadając taki zestaw wiadomości znacznie łatwiej jest dokładnie poznać i zrozumieć zagadnienia finansów samorządu terytorialnego, polityki finansowej Unii Europejskiej, postępowania egzekucyjnego w administracji czy programów finansowych z funduszy unijnych.

Absolwenci „Administracji samorządowej i finansów publicznych” posiadają gruntowną wiedzę, dzięki której mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, urzędach pracy, ośrodkach świadczeń publicznych czy urzędach skarbowych.

Przewiń do góry