Specjalność:

ekonomika procesów logistycznych

Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (siedem semestrów)

Tryb studiów

studia dzienne i zaoczne

Opłata za studia

dzienne - bezpłatne
zaoczne - 2625 zł / sem.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia na kierunku EKONOMIA o specjalności: ekonomika procesów logistycznych pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności związanych z procesami logistycznymi, które są procesami usługowymi i wspomagającymi zasadniczy cel działania przedsiębiorstw, jakim jest perfekcyjne zaspokojenie potrzeb klienta. Nabyte kompetencje dotyczą w szczególności:

  • analizy i oceny ekonomicznych procesów logistycznych – fizyczny przepływ dóbr, transport, magazynowanie, systemy informacyjne, jakość, bezpieczeństwo, infrastruktura, koszty itp.,
  • analizy i opracowania strategii łańcuchów dostaw,
  • wdrażania innowacji logistycznych,
  • funkcjonowania centrów i sieci logistycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
  • użytkowania systemów informatycznych w działalności logistycznej,
  • zarządzania relacjami z dostawcami i odbiorcami,
  • zapewnienia jakości oraz ekologicznej gospodarki odpadami i czynnikami energetycznymi.

ekonomika procesów logistycznych
ekonomika procesów logistycznych

Praca dla Ciebie

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w krajowych i międzynarodowych centrach i sieciach logistycznych, przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, kurierskich, komórkach innych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, utrzymania relacji z dostawcami 
i odbiorcami, a także w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej odpowiedzialnych za procesy logistyczne oraz w firmach doradczych i certyfikujących.

 

Studenci kończący Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia.

Przewiń do góry