Ekonomika procesów logistycznych

Co to za studia?

Ekonomika procesów logistycznych to specjalność licencjackich studiów na kierunku ekonomia.

Ekonomika procesów logistycznych, Studia I stopnia, licencjackie - ANS Elbląg
Rodzaj studiów

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (siedem semestrów)

Tryb studiów

studia dzienne i zaoczne

Opłata za studia

dzienne - bezpłatne
zaoczne - płatne

Gdzie praca po ekonomice procesów logistycznych?

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w:

 • krajowych i międzynarodowych centrach i sieciach logistycznych,
 • przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, kurierskich,
 • komórkach innych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, utrzymania relacji z dostawcami i odbiorcami,
 • jednostkach organizacyjnych administracji publicznej odpowiedzialnych za procesy logistyczne
 • firmach doradczych i certyfikujących.

 

Studenci kończący Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Studia na kierunku EKONOMIA o specjalności: ekonomika procesów logistycznych pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności związanych z procesami logistycznymi, które są procesami usługowymi i wspomagającymi zasadniczy cel działania przedsiębiorstw, jakim jest perfekcyjne zaspokojenie potrzeb klienta. Nabyte kompetencje dotyczą w szczególności:

 • analizy i oceny ekonomicznych procesów logistycznych – fizyczny przepływ dóbr, transport, magazynowanie, systemy informacyjne, jakość, bezpieczeństwo, infrastruktura, koszty itp.,
 • analizy i opracowania strategii łańcuchów dostaw,
 • wdrażania innowacji logistycznych,
 • funkcjonowania centrów i sieci logistycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
 • użytkowania systemów informatycznych w działalności logistycznej,
 • zarządzania relacjami z dostawcami i odbiorcami,
 • zapewnienia jakości oraz ekologicznej gospodarki odpadami i czynnikami energetycznymi.

Jak się studiuje?

Nowoczesna infrastruktura

Studia na kierunku administracja prowadzone są w Instytucie Ekonomicznym - zlokalizowanym blisko dworca PKP i PKS w Elblągu.

W budynku, w którym odbywają się zajęcia, znajduje się również biblioteka i czytelnia, bar studencki oraz Strefa Chill, w której możesz odpocząć i zrelaksować się w przerwach między zajęciami.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny, spełniający wszystkie standardy budynek, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w doborowym towarzystwie i miłej atmosferze.

Jak dostać się na ekonomię? - progi punktowe

W ANS w Elblągu nie ma progów punktowych! Wystarczy zdać maturę!

Podstawą wpisania na listę studentów jest u uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru: W = 2 *P1 + 0,25 *P2 + 0,25 *P3,
gdzie P1, P2, P3 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

 •  matematyka albo geografia (P1)
 •  język polski (P2)
 •  język obcy (P3)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

140 osób (dzienne i popołudniowe) - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

30 osób (zaoczne) - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Studia dzienne i popołudniowe - bezpłatne

Studia zaoczne - płatne (sprawdź wysokość opłat)

Przewiń do góry