nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego

Co to za studia?

Studia gwarantują solidne wykształcenie, co przełoży się na pewne zatrudnienie w zawodzie nauczyciela języka polskiego z dodatkową specjalizacją: nauczanie języka polskiego jako obcego (po ukończeniu studiów II stopnia).

Jeśli chcesz pracować jako nauczyciel języka polskiego i uczyć języka polskiego uczniów z rodzin emigrantów i cudzoziemców przebywających w Polsce oraz nie boisz się nowych wyzwań - to ten kierunek jest dla Ciebie!

Nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego, Studia I stopnia - ANS Elbląg
Rodzaj studiów

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Poznaj korzyści studiowania nauczania języka polskiego i języka polskiego jako obcego

Decydując się na studiowanie w naszej Uczelni zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompleksową wiedzę, które pozwolą Ci kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku filologia polska, kulturoznawstwo lub na kierunkach pokrewnych.

Jak to możliwe? Przekonaj się, co wyróżnia nasze studia na tle innych uczelni:

Gdzie praca po nauczaniu języka polskiego i języka polskiego jako obcego?

Kierunek filologia polska, specjalność: nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego powstał przy współpracy z najlepszymi specjalistami, aby wyposażyć naszych absolwentów w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunkach: filologia polska, kulturoznawstwo i kierunkach pokrewnych lub do pracy w zawodzie nauczyciela języka polskiego (po ukończeniu studiów II stopnia).

Praktyczny wymiar studiów

Poczuj praktyczny wymiar studiowania – praktyka, realizowana w kolejnych pięciu semestrach studiów, da Ci niepowtarzalną szansę zdobycia doświadczenia i umiejętności!

Praktyka, to najlepszy okres, abyś zapoznał się z realiami pracy w zawodzie. Studenci kierunku logopedia odbywają praktyki m.in. w szkołach podstawowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Wykładowcy praktycy

Najlepsi specjaliści wchodzą w skład naszej kadry akademickiej, a ich wiedza i doświadczenie są na bieżąco wykorzystywane w doskonaleniu programów kształcenia.

Znaczna część kadry to wykładowcy-praktycy.

Dzięki małej liczbie studentów w grupie, będziesz miał dobry i szybki kontakt z wykładowcą. Komunikacja za pośrednictwem USOSa- elektronicznego dzienniczka jest bardzo dobrze oceniana i dogodna dla studentów.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zostając absolwentem filologii polskiej, specjalność: nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego zdobędziesz wszechstronne wykształcenie, będziesz dobrze przygotowany do nauczania języka polskiego obywateli polskich i cudzoziemców. Dzięki praktyce zawodowej pogłębisz wiedzę zdobytą w toku studiów, a także zdobędziesz umiejętności z zakresu:

 • analizy obszarów kulturoznawstwa, historii sztuki, filozofii, kultury antycznej i literatury powszechnej,
 • identyfikowania różnych rodzajów tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów literackich,
 • dobierania różnorodnych metod kształcenia, technik nauczania i środków dydaktycznych wspomagających uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz motywujących ich do samodzielnej pracy,
 • właściwego zaplanowania procesu kształcenia,
 • dostosowania warsztatu i metod pracy do specyfiki odbiorców (dzieci oraz dorosłych uczących się języka polskiego jako obcego), uwzględniając uwarunkowania środowiskowe oraz indywidualne potrzeby uczestników procesu dydaktycznego.
W programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak np.:Analiza i interpretacja tekstów kultury, Kultura języka i wypowiedzi, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Psychologia w nauczaniu języków obcych, Gry i zabawy w nauczaniu języka polskiego i języka polskiego jako obcego, Warsztat umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, Kompetencje i komunikacja międzykulturowa

Jak się studiuje?

Nowoczesna infrastruktura

W budynku, w którym odbywają się zajęcia, znajduje się również biblioteka oraz czytelnia, które zapewniają dostęp do fachowej literatury z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz prenumeratę wielu branżowych specjalistycznych czasopism.

Zobacz wirtualny spacer po Instytucie Pedagogiczno-Językowym

W przerwach między zajęciami odpoczniesz i zrelaksujesz się w naszej Strefie Chill.

Posiadamy własny Dom Studencki zlokalizowany w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz posiadający dogodne połączenie komunikacyjne z Uczelnią. To nowoczesny budynek z siłownia i sauną, który zapewni Ci komfortowe warunki mieszkania w miłej atmosferze.

Jak dostać się na studia? - progi punktowe

Podstawą wpisania na listę studentów jest uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru:W = 0,85 *P1 + 0,15 *P2,
gdzie P1, P2 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

 •  język polski (P1)
 •  język obcy (P2)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

25 osób - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Za te studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu nic nie płacisz!

Przewiń do góry