Zarządzeniem Nr 59/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 29 listopada 2021 r. Dział Prawno-Organizacyjny, Sekretariat Rektora, Sekretariat Prorektorów przekształcają się w Biuro Rektora

Przewiń do góry