Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Budżet Studencki ANS w Elblągu

Studencie już dziś możesz wpłynąć na to, jak funkcjonuje i zmienia się nasza Uczelnia!

Stwórz projekt naukowy, kulturalny albo sportowy i złóż wniosek - być może sfinansujemy właśnie Twoją inicjatywę!

Budżet Studencki PWSZ w Elblągu

CO TO JEST BUDŻET STUDENCKI ANS W ELBLĄGU?

Budżet Studencki to wydzielona w danym roku kalendarzowym część funduszy Uczelni przeznaczona na realizację pomysłów zgłaszanych przez studentów ANS w Elblągu.

Dzięki temu studenci wspólnie decydują o tym, co jest im najbardziej potrzebne podczas studiowania.

Każdy student ANS w Elblągu, który nie jest członkiem Komisji ds. Budżetu Studenckiego może złożyć swoje pomysły do Budżetu Studenckiego.

TERMINARZ DZIAŁAŃ W RAMACH BS 2022:

 

Składanie formularzy:

28 marca  - 25 kwietnia 2022 r.

Weryfikacja złożonych projektów przez Komisję ds. Budżetu Studenckiego:

26 kwietnia – 10 maja 2022 r.

Ogłoszenie pozytywnie zaopiniowanych projektów i losowanie numerów zadań

10 maja 2022 r.

Głosowanie na pozytywnie zaopiniowane projekty:

16 - 22 maja 2022 r.

Ogłoszenie wyników głosowania:

24 maja 2022 r.

 

Realizacja projektu do 31. 12. 2022 r.

 

WARTOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA BS2022 


W 2022 roku na ten cel Rektor Uczelni przeznaczył 15 tysięcy złotych.

Szczegółowe zasady dotyczące Budżetu Studenckiego zostały określone w Regulaminie.

 

ZAOPINIOWANE POZYTYWNIE WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ STUDENTÓW

  1. „Mural programistów" (IIS)
  2. „Board Games" (IIS)
  3. „Szafki w IPJ"
  4. „Stojaki rowerowe" (IP/IE)
  5. „Strefa studenta IPJ"
  6. „Rozbudowa strefy studenta (IIS)"
  7. „Grill przy DS."
  8. „Półki dla studentów" (IP/IE)
  9. „Dozownik wody" (IIS) (z powodu ograniczeń p.poż. przyjęto do głosowania część wniosku, odrzucono mikrofalę)

 

WYŁONIENIE ZWYCIĘSKICH PROPOZYCJI

Zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane propozycje zostaną poddane pod głosowanie, które rozpocznie się 16 maja 2022 i potrwa do 22 maja 2022.

W głosowaniu mogą wziąć udział studenci i pracownicy ANS w Elblągu. Każdy dysponuje jednym głosem.

Głosowanie będzie odbywało się z wykorzystaniem Microsoft Forms (logowanie takie samo jak do MS Teams).

Budżet Studencki PWSZ w Elblągu
Przewiń do góry