Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Specjalność:

menadżer analiz biznesowych

Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

1,5 roku (3 semestry)

Tryb studiów

dzienne / popołudniowe / zaoczne

Opłata za studia

dzienne i popołudniowe - bezpłatne
zaoczne - płatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

pełnienie roli analityka biznesowego, o znajomość metod i narzędzi dla analizowania i prognozowania danych dla potrzeb zarządzczych, o umiejętność samodzielnego planowania, organizowania, koordynowania pracy własnej i innych, o umiejętność komunikowania się ze współpracownikami, kontrahentami, klientami oraz osobami działającymi w otoczeniu organizacji, zarówno w języku polskim jak i w języku obcym, o wiedza na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym, w tym uwarunkowań prawnych oraz relacji między przedsiębiorstwem a innymi podmiotami występującymi na rynku.

menadżer analiz biznesowych
menadżer analiz biznesowych

Praca dla Ciebie

Absolwent tych studiów uzyska wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia modeli biznesowych, opracowywania analiz biznesowych i wdrażania rozwiązań z zakresu systemów e-commerce, rachunkowości zarządczej oraz pozyskiwania, analizowania i praktycznego wykorzystania informacji do celów biznesowych. Absolwent będzie potrafił stosować, adekwatne do zaistniałych sytuacji, metody i techniki zarządzania niezbędne do rozwiązywania konkretnych problemów podmiotów gospodarczych.

Przewiń do góry