administracja skarbowa

Co to za studia?

Program kształcenia w ramach specjalności administracja skarbowa sprawia, że jej absolwenci są w pełni przygotowani do podjęcia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędne jest posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ciężarów i świadczeń publicznych.

Administracja
Rodzaj studiów

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (siedem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Gdzie praca po studiach?

Po tej specjalności znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w administracji publicznej jako:

 • księgowy
 • pracownik działu finansowego
 • analityk finansowy
 • doradca podatkowy
 • kierownik biura rachunkowego
 • pracownik firm ubezpieczeniowych, podatkowych, audytorskich i wielu innych.

Jak dostać się na administrację? - progi punktowe

W PWSZ w Elblągu nie ma progów punktowych! Wystarczy zdać maturę!

Podstawą wpisania na listę studentów jest u uczelniany wskaźnik rekrutacyjny W obliczany ze wzoru: W = 2 *P1 + 0,25 *P2 + 0,25 *P3,
gdzie P1, P2, P3 – są to punkty za przedmioty maturalne:  

 •  matematyka albo historia albo WOS (P1)
 •  język polski (P2)
 •  język obcy (P3)

W przypadku nowej matury w obliczeniu W uwzględnia się wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy jest równy liczbie punktów. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z następujących wariantów i jest równa:

 • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
 • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
 •  podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Liczba miejsc:

120 osób (dzienne) - zapewniamy zajęcia w małych grupach!

Opłaty:

Studia dzienne - bezpłatne

Przewiń do góry