Informacja o wynikach konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu 

 1. Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 2. Komórka organizacyjna: Instytut Pedagogiczno-Językowy
 3. Konkurs na stanowisko profesora uczelni (nauki społeczne, psychologia)
 4. Data ogłoszenia konkursu 24.07.2023 r.
 5. Data zamknięcia przyjmowania ofert konkursowych 24.08.2023 r.
 6. Data rozstrzygnięcia konkursu  25.08.2023 r.
 7. W dniu 25.08.2023r. Komisja konkursowa powołana przez JM Rektora ANS w Elblągu dokonała oceny kandydatów na stanowisko profesora uczelni w IPJ ANS w Elblągu
 1. Ilość kandydatów: 1
 2. Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr hab. Łucja Bieleninik
 3. Uzasadnienie:
  Pani dr hab. Łucja Bieleninik spełnia wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym: posiada dyplom doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, dorobek naukowy w zakresie psychologii, udział w projektach badawczych, wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wyznaczonym zakresie, m.in. przedmiotów: psychologia rozwoju człowieka, psychologia kliniczna dziecka, metody diagnostyki małego dziecka i adolescentów, trening interpersonalny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, metodologia badań klinicznych, zaburzenia neurorozwojowe.

W kontekście posiadanych przez panią dr hab. Łucję Bieleninik kwalifikacji, dorobku naukowego oraz doświadczenia dydaktycznego zatrudnienie jej w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu na stanowisku profesora uczelni jest w pełni zasadne.

           Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor IPJ ANS w Elblągu