Informacja Komisji konkursowej na stanowisko wykładowcy w  Instytucie Politechnicznym ANS w Elblągu

 

 

  1. Uczelnia - Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  2. Komórka organizacyjna - Instytut Politechniczny
  3. Konkurs na stanowisko wykładowcy
  4. Data ogłoszenia konkursu 21.08.2023.
  5. Data zamknięcia przyjmowania ofert konkursowych 20.09.2023.
  6. Data rozstrzygnięcia konkursu 21.09.2023
  7. W dniu 21.09.2023 r. Komisja konkursowa powołana przez JM Rektora ANS w Elblągu dokonała oceny kandydatów na stanowisko wykładowcy w IP.
  8. Do konkursu zgłosiły się 2 kandydatki.
  9. W wyniku prac Komisja konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko wykładowcy w IP ANS w Elblągu mgr Monikę Stachowicz.

 

Uzasadnienie:

Posiada odpowiednie wykształcenie – tytuł zawodowy magistra na kierunku kosmetologia, specjalność kosmetologia anti-aging, studia I stopnia ukończone również na kierunku kosmetologia.

Posiada 11-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kosmetolog w salonach urody. Ukończyła liczne szkolenia - potwierdzone certyfikatami, z zakresu zabiegów kosmetycznych/kosmetologicznych, w tym ukończyła kursy i szkolenia z makijażu profesjonalnego i stylizacji.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor IP ANS w Elblągu