Informacja Komisji konkursowej na stanowisko wykładowcy w  Instytucie Politechnicznym ANS w Elblągu

 

 

  1. Uczelnia - Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  2. Komórka organizacyjna - Instytut Politechniczny
  3. Konkurs na stanowisko wykładowcy
  4. Data ogłoszenia konkursu 23.05.2023.
  5. Data zamknięcia przyjmowania ofert konkursowych 26.06.2023.
  6. Data rozstrzygnięcia konkursu 29.06.2023
  7. W dniu 29.06.2023 r. Komisja konkursowa powołana przez JM Rektora ANS w Elblągu dokonała oceny kandydatów na stanowisko wykładowcy w IP.
  8. Do konkursu zgłosiło się 4 kandydatów.
  9. W wyniku prac Komisji konkursu nie rozstrzygnięto.

 

Uzasadnienie:

Na konkurs dokumenty złożyły cztery osoby, z których jedna nie złożyła kompletnych dokumentów co było podstawą do odrzucenia kandydatury (zgodnie z warunkami  ogłoszonego konkursu).

 

Po przeanalizowaniu dokumentów pozostałych trzech kandydatek, konkursu nie rozstrzygnięto ze względu na nieosiągnięcie przez kandydatów wszystkich wymaganych konkursem warunków.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor IP ANS w Elblągu