Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu 

 1. Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 2. Komórka organizacyjna: Instytut Pedagogiczno-Językowy
 3. Konkurs na stanowisko adiunkta (nauki społeczne, psychologia)
 4. Data ogłoszenia konkursu 24.07.2023 r.
 5. Data zamknięcia przyjmowania ofert konkursowych 24.08.2023 r.
 6. Data rozstrzygnięcia konkursu  25.08.2023 r.
 7. W dniu 25.08.2023r. Komisja konkursowa powołana przez JM Rektora ANS w Elblągu dokonała oceny kandydatów na stanowisko adiunkta w IPJ ANS w Elblągu
 1. Ilość kandydatów: 1
 2. Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Arkadiusz Mański
 3. Uzasadnienie:
  Pan dr Arkadiusz Mański spełnia wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym: posiada dyplom doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, dorobek naukowy w zakresie psychologii, udział w projektach badawczych, wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wyznaczonym zakresie, m.in. przedmiotów: biologiczne podstawy zachowania, psychologia procesów poznawczych, genetyczne choroby rzadkie, diagnostyka i terapia genetycznych chorób rzadkich, trening interpersonalny.

W kontekście posiadanych przez pana dr Arkadiusza Mańskiego kwalifikacji, dorobku naukowego oraz doświadczenia dydaktycznego zatrudnienie go w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu na stanowisku adiunkta jest w pełni zasadne.

           Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor IPJ ANS w Elblągu