Informacja Komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w  Instytucie Politechnicznym ANS w Elblągu

 

  1. Uczelnia - Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  2. Komórka organizacyjna - Instytut Politechniczny
  3. Konkurs na stanowisko adiunkta
  4. Data ogłoszenia konkursu 24.07.2023.
  5. Data zamknięcia przyjmowania ofert konkursowych 24.08.2023.
  6. Data rozstrzygnięcia konkursu 28.08.2023
  7. W dniu 28.08.2023 r. Komisja konkursowa powołana przez JM Rektora ANS w Elblągu dokonała oceny kandydatów na stanowisko adiunkta w IP.
  8. Do konkursu zgłosił się 1 kandydat.
  9. W wyniku prac Komisja konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko adiunkta w IP ANS w Elblągu dra inż. Bartłomieja Brzezińskiego.

 

Uzasadnienie:

Kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym: posiada wykształcenie – tytuł doktora w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Posiada doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej, jak również wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Posiada umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych z zakresu materiałów budowlanych i mechaniki gruntów, w tym prasy hydraulicznej we wszystkich zakresach jej pracy (maszyna firmy Matest), maszyny wytrzymałościowej do badań konstrukcji żelbetowych (MW20), aparatu skrzynkowego do ścinania gruntów, automatycznego konsolidometru VJT0650M. Posiada uprawnienia do obsługi suwnicy do 1 tony.

Jest autorem publikacji naukowych oraz prac badawczych z zakresu właściwości gruntów organicznych i gruntowych materiałów kompozytowych.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor IP ANS w Elblągu