Informacja Komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w  Instytucie Politechnicznym ANS w Elblągu

 

 

  1. Uczelnia - Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  2. Komórka organizacyjna - Instytut Politechniczny
  3. Konkurs na stanowisko profesora
  4. Data ogłoszenia konkursu 21.04.2023.
  5. Data zamknięcia przyjmowania ofert konkursowych 21.05.2023.
  6. Data rozstrzygnięcia konkursu 25.05.2023
  7. W dniu 24.05.2023 r. Komisja konkursowa powołana przez JM Rektora ANS w Elblągu dokonała oceny kandydatów na stanowisko wykładowcy specjalisty w IP.
  8. Do konkursu zgłosił się 1 kandydat.
  9. W wyniku prac Komisja konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko adiunkta w IP ANS w Elblągu dra Rafała Pluszyńskiego

 

Uzasadnienie:

Kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym: posiada wykształcenie – tytuł doktora w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Posiada wieloletnie (18 lat) doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej na kierunkach medycznych i nauk o zdrowiu, głównie na kierunku  fizjoterapia.

Dorobek publikacyjny koncentruje się na wybranych zagadnieniach z fizjoterapii.

Posiada wieloletnie (21 lat) doświadczenie zawodowe na stanowisku fizjoterapeuty zdobyte na oddziałach szpitalnych oraz innych jednostkach służby zdrowia. Odbył dziesiątki szkoleń z technik fizjoterapeutycznych, w tym masażu.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor IP ANS w Elblągu