Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu 

 1. Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 2. Komórka organizacyjna: Instytut Pedagogiczno-Językowy
 3. Konkurs na stanowisko adiunkta (nauki humanistyczne, językoznawstwo)
 4. Data ogłoszenia konkursu 24.07.2023 r.
 5. Data zamknięcia przyjmowania ofert konkursowych 24.08.2023 r.
 6. Data rozstrzygnięcia konkursu  28.08.2023 r.
 7. W dniu 28.08.2023r. Komisja konkursowa powołana przez JM Rektora ANS w Elblągu dokonała oceny kandydatów na stanowisko adiunkta w IPJ ANS w Elblągu
 1. Ilość kandydatów: 1
 2. Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Maciej Kur
 3. Uzasadnienie:
  Pan dr  Maciej Kur spełnia wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym: posiada dyplom doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, dorobek naukowy z zakresu językoznawstwa stosowanego, doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wyznaczonym zakresie, m.in. przedmiotów: językoznawstwo, językoznawcze podstawy przedładoznawstwa.

W kontekście posiadanych przez pana dr Macieja Kura  kwalifikacji i doświadczenia dydaktycznego zatrudnienie go w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu na stanowisku adiunkta jest w pełni zasadne.

           Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor IPJ ANS w Elblągu