Informacja o wynikach konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu 

 1. Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 2. Komórka organizacyjna: Instytut Pedagogiczno-Językowy
 3. Konkurs na stanowisko profesora uczelni (nauki społeczne, psychologia)
 4. Data ogłoszenia konkursu 24.07.2023 r.
 5. Data zamknięcia przyjmowania ofert konkursowych 24.08.2023 r.
 6. Data rozstrzygnięcia konkursu  25.08.2023 r.
 7. W dniu 25.08.2023r. Komisja konkursowa powołana przez JM Rektora ANS w Elblągu dokonała oceny kandydatów na stanowisko profesora uczelni w IPJ ANS w Elblągu
 1. Ilość kandydatów: 1
 2. Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr hab. Aleksandra Błachnio
 3. Uzasadnienie:
  Pani dr hab. Aleksandra Błachnio spełnia wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym: posiada dyplom doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, dorobek naukowy w zakresie psychologii, udział w projektach badawczych, wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wyznaczonym zakresie, m.in. przedmiotów: psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, psychologia jakości życia.

W kontekście posiadanych przez panią dr hab. Aleksandrę Błachnio kwalifikacji, dorobku naukowego oraz doświadczenia dydaktycznego zatrudnienie jej w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu na stanowisku profesora uczelni jest w pełni zasadne.

           Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor IPJ ANS w Elblągu