Informacja o wynikach konkursu na stanowisko starszego wykładowcy ( nauki prawne).

w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu  1. Uczelnia- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

  2. Komórka organizacyjna- Instytut Ekonomiczny.

  3. Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy ( nauki prawne).

  4. Data ogłoszenia konkursu 25.05.2021.

  5. Data zamknięcia przyjmowania ofert konkursowych 30.06.2021.

  6. W dniach od 30.06.2021 do 02.07.2012 Komisja konkursowa powołana przez JM Rektora PWSZ w Elblągu dokonała oceny kandydatów na stanowisko starszego wykładowcy w IE.

  7. Do konkursu zgłosiło się 3 kandydatów.

  8. Ocena kandydatów dokonana przez członków Komisji konkursowej dotyczyła:

- podstawowego miejsca pracy

- pracy naukowej,

-doświadczenia zawodowego,

-osiągnięć organizacyjnych,

-znajomości języka angielskiego,

-innych osiągnięć wskazanych przez kandydatów.

W wyniku prac Komisji konkursowej na stanowisko starszego wykładowcy w IE PWSZ w Elblągu został rekomendowany doktor Szymon Kisiel.