Informacja o wynikach konkursu na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu 

 1. Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 2. Komórka organizacyjna: Instytut Pedagogiczno-Językowy
 3. Konkurs na stanowisko profesora (nauki społeczne, psychologia)
 4. Data ogłoszenia konkursu 24.07.2023 r.
 5. Data zamknięcia przyjmowania ofert konkursowych 24.08.2023 r.
 6. Data rozstrzygnięcia konkursu  25.08.2023 r.
 7. W dniu 25.08.2023r. Komisja konkursowa powołana przez JM Rektora ANS w Elblągu dokonała oceny kandydatów na stanowisko profesora w IPJ ANS w Elblągu
 1. Ilość kandydatów: 1
 2. Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: prof. dr hab. Mariola Bidzan
 3. Uzasadnienie:
  Pani prof. dr hab. Mariola Bidzan spełnia wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym: posiada tytuł profesora nauk społecznych, dyplom doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, dorobek naukowy w zakresie psychologii, udział w projektach badawczych, wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wyznaczonym zakresie, m.in. przedmiotów: psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, psychologia rozwoju osobistego, metody diagnostyki psychologicznej osób dorosłych, warsztaty umiejętności interpersonalnych.

W kontekście posiadanych przez panią prof. dr hab. Mariolę Bidzan kwalifikacji, dorobku naukowego oraz doświadczenia dydaktycznego zatrudnienie jej w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu na stanowisku profesora jest w pełni zasadne.

           Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor IPJ ANS w Elblągu