Informacja Komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w  Instytucie Politechnicznym ANS w Elblągu

 

 

  1. Uczelnia - Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  2. Komórka organizacyjna - Instytut Politechniczny
  3. Konkurs na stanowisko adiunkta
  4. Data ogłoszenia konkursu 23.05.2023.
  5. Data zamknięcia przyjmowania ofert konkursowych 26.06.2023.
  6. Data rozstrzygnięcia konkursu 29.06.2023
  7. W dniu 29.06.2023 r. Komisja konkursowa powołana przez JM Rektora ANS w Elblągu dokonała oceny kandydatów na stanowisko adiunkta w IP.
  8. Do konkursu zgłosił się 1 kandydat.
  9. W wyniku prac Komisja konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko adiunkta w IP ANS w Elblągu dr Izabelę Jabłońską-Barna.

 

Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym: posiada wykształcenie – tytuł doktora w dyscyplinie nauk biologicznych.

Posiada wieloletnie (ponad 20 letnie) doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej oraz certyfikat tutora.

Dorobek naukowy koncentruje się na wybranych zagadnieniach biologicznych. Prowadzi badania naukowe z zakresu cytogenetyki, parazytologii i mikrobiologii. Publikuje w punktowanych czasopismach z listy MEiN.

Posiada liczne osiągnięcia w  organizacji procesu dydaktycznego oraz udział w programach dydaktycznych i naukowych.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor IP ANS w Elblągu