1. Uczelnia - Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  2. Komórka organizacyjna - Instytut Politechniczny
  3. Konkurs na stanowisko profesora
  4. Data ogłoszenia konkursu 28.07.2022.
  5. Data zamknięcia przyjmowania ofert konkursowych 28.08.2022.
  6. Data rozstrzygnięcia konkursu 05.09.2022.
  7. W dniu 01.09.2022 r. Komisja konkursowa powołana przez JM Rektora ANS w Elblągu dokonała oceny kandydatów na stanowisko wykładowcy specjalisty w Instytucie Politechnicznym.
  8. Do konkursu zgłosiły się 2 kandydatki.
  9. W wyniku prac Komisja konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko wykładowca specjalista w IP ANS w Elblągu mgr Paulinę Sokołowską-Stosik.

 

10. Uzasadnienie:

Mgr Paulina Sokołowska-Stosik posiada odpowiednie wykształcenie – tytuł zawodowy magistra na kierunku towaroznawstwo w specjalności menedżer produktu kosmetycznego oraz tytuł zawodowy licencjata w zakresie kosmetologia stosowana. Posiada kurs pedagogiczny oraz doświadczenie dydaktyczne (2007-2011), jako nauczyciel z zakresu technik kosmetycznych w szkole policealnej.

Posiada 17 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kosmetyczki w salonach urody, w tym kosmetologa (10 lat). Ukończyła liczne szkolenia - potwierdzone certyfikatami, z zakresu zabiegów kosmetycznych/kosmetologicznych, w tym ukończyła kurs masażu liftingującego oraz wizażu i stylizacji, jaki również makijażu permanentnego. Jako dodatkowy atut kandydatki uznano uzyskany tytuł ratownika medycznego oraz studia pielęgniarskie (w trakcie).

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor IP ANS w Elblągu