Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta (nauki prawne) w

 Instytucie Ekonomicznym ANS w Elblągu

 

  1. Uczelnia- Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.
  2. Komórka organizacyjna- Instytut Ekonomiczny.
  3. Konkurs na stanowisko adiunkta (nauki prawne).
  4. Data ogłoszenia konkursu 06.06.2022 r.
  5. Data zamknięcia przyjmowania ofert konkursowych 15.07.2022 r.
  6. Data rozstrzygnięcia konkursu  22.07.2022 r.
  7. W dniach od 18.07.2022 r. do 21.07.2022 r. Komisja konkursowa powołana przez JM Rektora ANS w Elblągu dokonała oceny kandydatów na stanowisko adiunkta w IE.
  8. Do konkursu zgłosiło się 6 kandydatów.
  9. Ocena   kandydatów dokonana przez członków Komisji konkursowej dotyczyła:

- pracy naukowej,

-doświadczenia zawodowego,

-osiągnięć organizacyjnych,

-znajomości języka angielskiego,

-innych osiągnięć wskazanych przez kandydatów.

 

 

W wyniku prac Komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w IE PWSZ w Elblągu został rekomendowany  dr Paweł Kardasz.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej - Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego.