Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu 

 1. Uczelnia: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 2. Komórka organizacyjna: Instytut Pedagogiczno-Językowy
 3. Konkurs na stanowisko adiunkta (nauki humanistyczne/społeczne, językoznawstwo, pedagogika)
 4. Data ogłoszenia konkursu 24.07.2023 r.
 5. Data zamknięcia przyjmowania ofert konkursowych 24.08.2023 r.
 6. Data rozstrzygnięcia konkursu  28.08.2023 r.
 7. W dniu 28.08.2023r. Komisja konkursowa powołana przez JM Rektora ANS w Elblągu dokonała oceny kandydatów na stanowisko adiunkta w IPJ ANS w Elblągu
 1. Ilość kandydatów: 1
 2. Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
 3. Uzasadnienie:
  Pani dr  Magdalena Wawrzyniak-Śliwska spełnia wymagania określone w ogłoszeniu konkursowym: posiada dyplom doktora nauk społecznych z zakresu pedagogiki, dorobek naukowy z zakresu językoznawstwa stosowanego i dydaktyka języka angielskiego, wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wyznaczonym zakresie, m.in. przedmiotów: dydaktyka języka angielskiego, językoznawstwo, gramatyka opisowa i praktyczna języka angielskiego. Bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów naukowych i dydaktycznych - uczelnianych, krajowych i zagranicznych.

W kontekście posiadanych przez panią dr Magdalenę Wawrzyniak-Śliwską  kwalifikacji, dorobku naukowego oraz doświadczenia dydaktycznego i projektowego zatrudnienie jej w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu na stanowisku adiunkta jest w pełni zasadne.

           Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor IPJ ANS w Elblągu