Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku

21 grudnia 2017 r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę o współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, mgr Pawłem Rybakiem.

Dążąc do zacieśnienia stosunków między społecznością akademicką PWSZ w Elblągu a społecznością uczniowską z Malborka strony zobowiązały się wspierać inicjatywy zmierzające do współpracy oświatowej, w tym szczególnie zacieśnienie relacji edukacyjnych tak, aby młodzież szkolna pogłębiała swoją wiedzę o doświadczenia akademickie. W praktyce oznacza to, że uczniowie obu szkół będą brali udział w wybranych wykładach akademickich, zajęciach praktycznych oraz inicjatywach uczelnianych, takich jak seminaria, warsztaty, konkursy oraz inne podobne działania, służące popularyzacji wiedzy i nauki.

Podpisanie umowy z ZSP nr 4 w Malborku poprzedziła wizyta tegorocznych maturzystów w PWSZ w Elblągu, podczas której malborska młodzież miała sposobność zapoznania się z potencjałem laboratoryjno-dydaktycznym Instytutu Politechnicznego. (czytaj więcej w „Malborska młodzież w Instytucie Politechnicznym”).