Porozumienie o współpracy z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu

Dnia 12 listopada 2008 r. podczas posiedzenia Kolegium PWSZ w Elblągu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, a IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu.

 Na jej podstawie uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu mogą uczestniczyć w zajęciach praktycznych z biologii, meteorologii i hydrologii prowadzonych w specjalistycznych laboratoriach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przez pracowników naukowo - dydaktycznych uczelni.

W zajęciach będą uczestniczyć głównie uczniowie biorący udział w programie „Szkoła bliżej życia" finansowanym przez Urząd Miasta w Elblągu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania te są częścią przygotowań uczniów do uczestnictwa w różnych konkursach z zakresu ekologii. Będą oni brali między innymi udział w konkursie „Ekologia i geografia Bałtyku", organizowanym przez IV Liceum Ogólnokształcące dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu elbląskiego i miasta Elbląg, którego już ósmy finał odbędzie się 20 kwietnia 2009 r. Koordynatorem konkursu jest mgr Sylwester Stanicki.

Strona internetowa IV Liceum Ogólnokształcącego