Porozumienie o współpracy z III Liceum Ogólnokształcącycm im. Jana Pawła II w Elblągu

21 grudnia 2017 r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę o współpracy z Panią Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu, mgr Beatą Orzech

Dążąc do zacieśnienia stosunków między społecznością akademicką a społecznością uczniowską strony zobowiązały się wspierać inicjatywy zmierzające do współpracy oświatowej, w tym szczególnie zacieśnienie relacji edukacyjnych tak, aby młodzież szkolna pogłębiała swoją wiedzę o doświadczenia akademickie. W praktyce oznacza to, że uczniowie obu szkół będą brali udział w wybranych wykładach akademickich, zajęciach praktycznych oraz inicjatywach uczelnianych, takich jak seminaria, warsztaty, konkursy oraz inne podobne działania, służące popularyzacji wiedzy i nauki.

Współpraca z III LO w Elblągu koncentrować się będzie na aktywnościach podejmowanych wspólnie z klasą o profilu dyplomatyczno-językowym. W najbliższym czasie  uczniowie tej klasy wezmą udział w wykładach oferowanych przez Instytut Pedagogiczno-Językowy oraz odwiedzą laboratorium językowe instytutu.