Porozumienie o współpracy z Tarnopolską Szkołą Średnią nr 24 w Tarnopolu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podjęła w 2016 roku współpracę z Tarnopolską Szkołą Średnią nr 24 w Tarnopolu. Zawarte 20 lipca porozumienie zakłada rozwój więzi partnerstwa pomiędzy społecznościami Szkoły i Uczelni. Współpraca będzie realizowana poprzez wymianę młodzieży i nauczycieli, wspólne projekty oraz wymianę doświadczeń i informacji.

Strony zgodziły się współpracować w niżej wymienionych dziedzinach:

  • Wymiana uczniów, studentów i pracowników;
  • Wymiana informacji i doświadczeń poprzez udział w konferencjach, spotkaniach i seminariach;
  • Wspólne projekty.