Porozumienie o współpracy z CKP w Elblągu

W 2016 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podjęła współpracę z Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu. Na mocy porozumienia strony zobowiązały się do współpracy w zakresie:

  • Kształcenia studentów  - zajęcia dydaktyczne, praktyki studenckie, prace dyplomowe.
  • Prowadzenia prac badawczych, projektowych i ekspertyz.
  • Organizowania konferencji naukowo-dydaktycznych.
  • Podwyższenia kwalifikacji pracowników.