Porozumienie o współpracy z I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu

Dnia 9 kwietnia 2008 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała porozumienie o objęciu opieką naukową i dydaktyczną I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu.

W ramach porozumienia Uczelnia zobowiązała się do konsultacji i pomocy w opracowaniu programów kształcenia, udostępniania bazy dydaktycznej, prowadzenia zajęć przez kadrę Uczelni oraz do wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych.

Na podstawie porozumienia Instytut Politechniczny zorganizował serię spotkań z licealistami w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Początkowe zajęcia miały charakter teoretyczny, wprowadzający uczniów w zagadnienia fizyki wyższej, następnie odbyły się cykliczne spotkana w uczelnianym laboratorium fizyki przy ulicy Grunwaldzkiej.

 

Szczegółowy program projektu - KLASA AKADEMICKA

 

Rok I - Zapoznanie z Uczelnią

 1. Inauguracja Roku Akademickiego
 2. Samorząd Studencki

Uczniowie zostaną zapoznani z prawami i obowiązkami samorządu studenckiego. Juwenalia, mikołajki, scena (20min)       

 1. Biblioteka

W ramach patronatu. Instytut Politechniczny umożliwi uczniom I Liceum Ogólnokształcącego, korzystanie z bogatego zbioru Biblioteki - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 

 1. AZS

W ramach prezentacji Akademickiego Związku Sportowego zostaną przeprowadzone rozgrywki pomiędzy studentami I roku PWSZ w Elblągu a uczniami I klasy I LO w dyscyplinach: i) piłka nożna, ii) piłka siatkowa, iii) piłka ręczna, iv) koszykówka. Na podstawie wszystkich wyników, zostanie wyłoniony zwycięzca rozgrywek, który otrzyma przechodni puchar Dyrektora Instytutu Politechnicznego. Jeżeli puchar przez dwa lata z rzędu wygra ta sama drużyna, puchar ten drużyna zatrzymuje na własność.

 1. Akademickie Biuro Karier

Targi pracy, warsztaty, spotkanie z pracodawcami

 1. Laboratoria

Nauczyciele akademiccy zaprezentują młodzieży laboratoria Państwowej Szkoły Zawodowej :

a) Laboratorium Fizyki

b) Laboratorium Mechaniki Płynów

c) Laboratorium Nauk Przyrodniczych

d) Laboratorium Elektrotechniki

e) Laboratorium Metrologii Technicznej

f) Laboratorium Maszyn Elektrycznych i Napędów

g) Laboratorium Sterowników Programowalnych

h) Laboratorium Chemii Środowiska

 1. Bałtycki Festiwal Nauki

Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularno-naukową organizowaną przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, Państwową Szkołę Zawodową w Elblągu, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz związane z nauką środowiska pozauczelniane. Festiwal jest adresowany do szerokiego grona społeczeństwa Wybrzeża i regionu niezależnie od wykształcenia począwszy od starszych klas szkół podstawowych. Celem Festiwalu jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliżenie ich społeczeństwu w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, w ramach współpracy, będą mięli możliwość przygotowania i prezentacji stanowisk „naukowych i dydaktycznych" podczas VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

 

Rok II - Zajęcia Dydaktyczne

 1. Matematyka - warsztaty
 2. Fizyka - laboratoria

a)      Wyznaczanie prędkości fazowej fal dźwiękowych w powietrzu przy pomocy rury Quinkiego.

b)      Wyznaczanie częstotliwości drgań własnych kamertonu za pomocą dudnień.

c)      Badanie widm promieniowania gazów jednoatomowych.

d)      Wyznaczanie stałej Rydberga.

e)      Pomiar współczynnika załamania światła przezroczystych ośrodków stałych za pomocą mikroskopu.

f)        Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej.

g)      Wyznaczanie długości fali promieniowania laserowego.

h)      Pomiar czasu zderzenia kul sprężystych

i)        Badanie Prawa Mallusa

j)        Badanie charakterystyki rezonansowej w obwodzie RLC

 

 1. Elektrotechnika i Miernictwo - laboratoria

a)      Badanie obwodów prądu stałego

b)      Badanie obwodów prądu przemiennego RLC

c)      Badanie transformatorów

d)      Badanie obwodów sprzężonych magnetycznie.

e)      Badanie układów trójfazowych

f)        Pomiary mocy czynnej i biernej

g)      Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

h)      Pomiary temperatury metodami elektrycznymi

i)        Badanie charakterystyki rezonansowej w obwodzie RLC

 

 1. Automatyka i robotyka

a)      Badanie prostowników jedno- i dwupółówkowych

b)      Badanie tyrystorowego wyłącznika elektronicznego

c)      Badanie generatorów  - klasycznych układów LC

 

 1. Metody numeryczne - laboratorium komputerowe
 2. Seria wykładów otwartych z nauk technicznych,których terminy i tematy zostaną ogłoszone na początku roku akademickiego 2009/2010.

 

Rok III - Projekt techniczny

Strona internetowa I Liceum Ogólnokształcącym