Porozumienie o współpracy z II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

Dnia 5 lipca 2007 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała porozumienie o objęciu opieką naukową i dydaktyczną Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.

W ramach porozumienia Uczelnia zobowiązała się do konsultacji i pomocy w opracowaniu programów kształcenia, udostępniania bazy dydaktycznej, prowadzenia zajęć przez kadrę Uczelni oraz do wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych.

Na podstawie porozumienia uczniowie klas pierwszych II LO odbywają profesjonalne lekcje języka niemieckiego przeprowadzone przez wykładowców Instytutu Pedagogiczno-Językowego. Zajęcia odbywają się na terenie Instytutu dwa razy w tygodniu po dwie godziny.

Strona internetowa II Liceum Ogólnokształcącym