Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka w Pasłęku

W dniu 25 czerwca 2009 r. zostało zawarte umowa o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Zespołem Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka z siedzibą w Pasłęku. Podpisanie porozumienia odbyło się podczas jubileuszowego setnego posiedzenia Senatu PWSZ w Elblągu.

W ramach umowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zadeklarowała jak najszerszą pomoc uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka w Pasłęku (głównie klasom o profilach pedagogiczno-psychologicznym i grafik komputerowy) w zakresie merytorycznego wsparcia w opracowaniu programów edukacyjnych, prowadzenia zajęć w klasie LO z zakresu pedagogiki, psychologii i informatyki czy też możliwości uczestnictwa uczniów w kursach informatycznych kończących się certyfikatami w ramach istniejących na Uczelni akademiach (Cisco, Microsoft), na identycznych zasadach jak studenci. Dodatkowo w porozumieniu zawarto zobowiązanie dotyczące popularyzacji kształcenia w zakresie szeroko rozumianej edukacji pedagogiczno-psychologicznej w formie - np. dostępu do akademickich wykładów wszystkim chętnym uczniom oraz możliwości udziału uczniów w konferencjach naukowych organizowanych przez Instytut Pedagogiczno-Językowy.

Strona internetowa Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka z siedzibą w Pasłęku