Szczegółowe harmonogramy umieszczane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

 *kiedy ustalane są terminy obron i podawane do wiadomości? - sukcesywnie od momentu złożenia przez dyplomanta pracy i kompletu dokumentów w dziekanacie - nie wcześniej.

 

Harmonogram obron prac magisterskich w dniu 30.11.2023:

  1. u dr hab. Piotra Uziębło, prof. uczelni - HARMONOGRAM