Szczegółowe harmonogramy umieszczane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

 *kiedy ustalane są terminy obron i podawane do wiadomości? - sukcesywnie od momentu złożenia przez dyplomanta pracy i kompletu dokumentów w dziekanacie - nie wcześniej.

 

PLANOWANE TERMINY OBRON:

  1. 06.04.2023 - u dr Teresy Pietrulewicz

 

HARMONOGRAMY OBRON w dniu 30.03.2023r.:

  1. u prof. dr hab. inż. Romana Kisiela - HARMONOGRAM
  2. u dr hab. inż. Tadeusza Lizińskiego, prof. uczelni - HARMONOGRAM