Szczegółowe harmonogramy umieszczane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

 *kiedy ustalane są terminy obron i podawane do wiadomości? - sukcesywnie od momentu złożenia przez dyplomanta pracy i kompletu dokumentów w dziekanacie - nie wcześniej.

 

Planowane terminy obron:

  1. u dr Szymona Kisiela - 27.05.2024 r.
  2. u dr Olgi Filaszkiewicz - 07.06.2024 r.

 

 Harmonogramy obron: