Poniżej wyniki stypendium Rektora na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024.

ADMINISTRACJA

EKONOMIA STACJONARNE

EKONOMIA NIESTACJONARNE

 

STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE STACJONARNE/POPOŁUDNIOWE

STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE NIESTACJONARNE