Poniżej wyniki stypendium Rektora na semestr letni w roku akademickim 2023/2024.

ADMINISTRACJA

EKONOMIA STACJONARNE (aktualizacja: 26.03.2024 r.)

EKONOMIA NIESTACJONARNE

 

STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE STACJONARNE POPOŁUDNIOWE

STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE NIESTACJONARNE