Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Ekonomiści uczestniczyli w kawiarence naprawczej

Ekonomiści uczestniczyli w kawiarence naprawczej

Grupa studentów I roku studiów niestacjonarnych z ekonomii wraz z dr Krzysztofem Grablewskim uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu  oraz w kawiarence naprawczej organizowanej przez Stowarzyszenie ESWIP. Wizyta studyjna odbyła się w ramach przedmiotu organizacje pozarządowe.

Celem spotkania była realizacja założonych efektów kształcenia i założeń przedmiotu. Na spotkaniu zostały omówione następujące tematy: formy prawne organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej (podstawowe informacje, różnice), prowadzenie działalności odpłatnej/gospodarczej przez NGO/PES, możliwości pozyskiwania środków na prowadzenie działalności, prezentacja dobrych praktyk (materiały filmowe).

Studenci uczestniczyli także w kawiarence naprawczej. Mieli okazję zobaczyć, jak w praktyce wygląda realizacja przedsięwzięć przez organizacje pozarządowe. W Domu pod Cisem studenci zobaczyli Sklep Społeczny pod Cisem składający się z trzech stref - Strefy Targes.pl, gdzie można kupić unikalne produkty Warmii i Mazur, Strefy Charytatywnej, z której dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na pomoc potrzebującym, i Strefy Rzeczy Używanych, gdzie dawane jest drugie życie rzeczom. Mieli okazję zobaczyć pracownie – krawiecką i stolarską, w których odbywa się renowacja trafiających od mieszkańców Elbląga przedmiotów.

Zajęcia poprowadzone  w siedzibie stowarzyszenia   przyczyniły się do lepszego poznania zagadnień związanych z organizacjami pozarządowymi w aspekcie praktycznym.

Spotkanie to uatrakcyjniło zajęcia i było ciekawym doświadczeniem dla studentów.


Data publikacji: 30 listopada 2022

Przewiń do góry