Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Studenci w Skansenie Pszczelarskim

Studenci w Skansenie Pszczelarskim

Grupa studentów magisterskich studiów niestacjonarnych (MAB.SN.2.) wraz z dr Krzysztofem Grablewski wzięła udział w wizycie studyjnej w Skansenie Pszelarskim. Zajęcia odbyły się w ramach przedmiotu zrównoważony rozwój społeczo-gospodarczy.

Zajęcia odbyły się w Karczowiskach Górnych, w Skansenie Pszczelarski. Celem spotkania była realizacja założonych efektów kształcenia i założeń przedmiotu. Zajęcia poprowadzone  w siedzibie stowarzyszenia  przyczyniły się do lepszego poznania zagadnień związanych z równoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym w aspekcie praktycznym. Studenci zobaczyli, podczas wykładu i warsztaty (zajęć praktycznych), jak wielki wpływ mają pszczoły na ekosystem, na gospodarkę, na rolnictwo, na społeczeństwo. Studenci wzięli także udział w warsztacie - tabliczki botaniczne z wosku pszczelego. Warsztaty były okazją by nawiązać do tematu, porozmawiać też o roślinach miododajnych, bioróżnorodności w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Spotkanie to uatrakcyjniło zajęcia i było ciekawym doświadczeniem dla studentów.


Data publikacji: 16 grudnia 2022

Przewiń do góry