Wytyczne Nr IE/01/2020 - w sprawie zakresu i formy pracy opiekunów roku

Wytyczne Nr IE/02/2019 - w sprawie powołania Instytutowej Komisji ds. Kształcenia

Wytyczne Nr IE/01/2022 - w sprawie konkursu na najlepszą pracę dyplomową w Instytucie Ekonomicznym

Wytyczne Nr IE/02/2022 - w sprawie wyznaczenia  Komisji do zaliczenia praktyk zawodowych

Wytyczne Nr IE/03/2022 - w sprawie zasad zatwierdzania tematów prac dyplomowych - karta IE - załącznik nr 4