Wytyczne Nr IE/01/2020 - w sprawie zakresu i formy pracy opiekunów roku

Wytyczne Nr IE/02/2019 - w sprawie powołania Instytutowej Komisji ds. Kształcenia

Wytyczne Nr IE/01/2022 - w sprawie konkursu na najlepszą pracę dyplomową w Instytucie Ekonomicznym

Wytyczne Nr IE/02/2022 - w sprawie wyznaczenia  Komisji do zaliczenia praktyk zawodowych

Wytyczne Nr IE/03/2022 - w sprawie zasad zatwierdzania tematów prac dyplomowych - karta IE - załącznik nr 4

Wytyczne Nr IE /02/2023- w sprawie wyznaczenia  Komisji do zaliczenia praktyk zawodowych

Wytyczne Nr IE/03/2023- w sprawie powołania zespołu do opracowania dokumentacji nowego kierunku studiów „LOGISTYKA”.

Wytyczne Nr IE/04/2023- w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu samooceny dla kierunku „Studia menadżersko-prawne”.

Wytyczne Nr IE/05/2023- w sprawie powołania zespołu do opracowania kart przedmiotów specjalności „Administracja spraw wewnętrznych i kryminologia”.